Hoe gaat SEP om met uw gegevens?

Indien en zodra voldoende bedrijven meewerken is het mogelijk om een (geanonimiseerde) analyse te maken van de lokale situatie. SEP zal de deelnemende bedrijven een voorstel doen voor het op elkaar afstemmen van vermogen (kW) en desgewenst het onderling leveren van stroom aan elkaar (leveren van kWh). Als dit voorstel voor uw bedrijf niet interessant is zal SEP vragen de gegevens geanonimiseerd te gebruiken om het net voor andere bedrijven in het gebied te optimaliseren. Des gewenst zal SEP de gegevens uiteraard ook direct verwijderen.


Shared Energy Platform doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren, en we zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw account te beheren en om de producten en diensten te leveren die u bij ons heeft aangevraagd. Van tijd tot tijd willen we contact met u opnemen over onze producten en diensten, en over andere inhoud die voor u interessant kan zijn.

Heb je nog meer vragen? Gelieve ons te contacteren.