Havenondernemers die onderling stroom aan elkaar leveren. Het kan sinds deze week in de Amsterdamse haven met SEP (Shared Energy Platform). SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een dochter van netbeheerder Alliander. Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande elektriciteitsnet aan. Door zich aan te sluiten...

Slim balanceren op het elektriciteitsnet: ‘onderling energie uitleveren zodat het licht blijft branden’ De klimaatdoelstellingen zijn helder: kolen en gas moeten plaatsmaken voor energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Door de toename van vraag naar, en aanbod van duurzame elektriciteit staat de infrastructuur onder druk. Het verzwaren van het net is duur en kost veel tijd, waardoor het volgens velen...