Het belang van open source in de energietransitie

“Vele handen maken licht werk”

Verhoogde kwaliteit, verhoogde samenwerkingen, transparantie en gezamenlijk bijdragen aan een oplossing. Zo luiden enkele eigenschappen van het gebruik van open source software. Open source software is software waarvan de broncode vrij toegankelijk is. Hierdoor kunnen de gebruikers deze bekijken, aanpassen, verspreiden en zelfs verkopen. Ontwikkelaars komen online samen in open source gemeenschappen waarin ze samen doorontwikkelen aan de broncode. Eind jaren ‘90 kwam open source voor het eerst onder de aandacht en de decennia erna interesseerden steeds meer organisaties zich in het gebruik van open source toepassingen als alternatief voor commerciële/private toepassingen. Zo werd in 2018 het aantal ontwikkelaars aan open source software wereldwijd al op 24,2 miljoen geschat.

 

Nu is natuurlijk de vraag, wat kan de opmars van open source software betekenen voor de energiemarkt? We lichten het toe aan de hand van het begrip Internet of Energy.

 

Om in de stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien, is het niet alleen belangrijk dat we méér energie opwekken, maar ook dat dit op een manier gebeurt die geen schade aan het milieu toebrengt. De hernieuwbare elektriciteitsproductie uit onder andere wind en zon is geen stabiele bron vanwege de afhankelijkheid van het weer en veroorzaakt pieken en dalen in het energieaanbod. Ook het energieverbruik is niet constant en heeft in toenemende mate te maken met piek en dal momenten. Door deze schommelingen kan het net overbelast of juist onder belast raken en kan niet iedereen worden voorzien van elektriciteit. Door op bepaalde momenten apparaten aan en uit te zetten, wordt het elektriciteitsverbruik gelijkmatiger verdeeld. Hierdoor kan iedereen toch in zijn energiebehoefte worden voorzien. Door fysieke objecten te verbinden met het internet wordt het aan- en uitschakelen mogelijk en kunnen deze objecten onderling informatie en energie uitwisselen. Deze digitalisering van het energiesysteem wordt Internet of Energy genoemd.

 

Door deze twee concepten te combineren en een open source toepassing van Internet of Energy te realiseren, wordt een digitale omgeving gecreëerd waar iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling. Zo wordt niet alleen de druk op het net verlicht, maar door de optimale afstemming wordt ook elektriciteit voor een gunstige prijs gerealiseerd voor iedereen. Een bijkomend voordeel is dat je niet meer afhankelijk bent van één ontwikkelaar, omdat er een grote groep ontwikkelaars meewerkt. Zo worden risico’s verkleind. Dit alles gebeurt op een 100% transparante wijze waarbij de partijen samenwerken en zo vele handen licht werk maken om de energietransitie te voltooien.

 

SEP is op dit moment aan het verkennen of ze zich bij een bestaand open source initiatief gaat aansluiten of zelf met een groep geïnteresseerden een beweging op gang kan brengen. We hopen op het eerste. Help jij ons mee? Laat het ons weten door te reageren op deze post, of stuur een PM naar  www.linkedin.com/in/robinschipper  of mail naar Robin@sep-energy.nl

 

Auteur: Jula Bouman,  www.linkedin.com/in/jula-b-77575212b